Tandemový zoskok   
         Pre každého od 8 do 108 rokov
               vo dvojici so skúseným
                        inštrukturom.
Tandemový zoskok
        Pre viac odvážnych od 15 rokov
            samostatne pod dohľadom
           kvalifikovaných inštruktorov. 

 

Tandemový zoskok

          
               Pre tých, čo hľadajú 
                         niečo iné