Helicopter BOOGIE

12. ročník AKCIE Helicopter BOOGIE na DZ COMPACT Skydive SNV :-)
12th year of The Helicopter BOOGIE EVENT at The COMPACT Skydive DROPZONE in Spišská Nová Ves :-)


​NAJBLIŽŠÍ TERMÍN / THE CLOSEST DATE
►►► EVENT on Facebook

21. – 24. 07. 2016 - 4 dni | 4 days - EVENT CANCELED

 

              nástup / boarding                 náklad / load :-)                 vzlet / take off                výskok / exit 4000mTermíny Helicopter BOOGIE 2016

The Helicopter BOOGIE 2016 Dates

16. – 19. 06. 2016 - 4 dni | 4 days ►►► event CANCELED
21. – 24. 07. 2016 - 4 dni | 4 days ►►► event CANCELED
18. – 21. 08. 2016 - 4 dni | 4 days
23. – 25. 09. 2016 - 3 dni | 3 days
21. – 23. 10. 2016 - 3 dni | 3 days

Je potrebné odoslať registračný formulár z nášho webu vždy najneskôr v utorok pred termínom.

Please fill out the registration form at our web no later than on Tuesday before each date.

Vrtuľník Mil Mi-8 (zadná rampa)
Výška zoskoku 4000 m
Letenka 29€ 
Komerčná letenka 29€  (zmluvní tandempiloti, pasažieri, kameramani k tandemu, študenti AFF, ZV)
Registračný poplatok na sezónu 2016: 10

Helicopter Mil Mi-8 (back side door)
Jump Height 4000 m
Ticket 29 €
Commercial Ticket 29€ (contract tandem pilots, passangers, tandem cameramen, AFF students)
2016 Season Registration Fee: 10€

        po výskoku / just empty :-)          pristávačka / landing area             baliareň / packing area               ďalší let / next loadZoskoky budú vykonávané v zmysle smernice V-PARA 1 a pravidiel Helicopter BOOGIE
Skydiving will be performed in compliance with the V-PARA 1 Regulations and The Helicopter BOOGIE Rules.

Baliareň
Miestnosť v hlavnej budove - koberec (pre 5 padákov).
V hangári priamo pri pristávačke - koberec (pre 20 padákov).
The Carpeted Packing Area
A room in the main building – 5 parachutes
The hangar near the landing area – 20 parachutes


Ubytovanie
Možnosť ubytovania v izbách priamo na letisku (10€ /os / noc), vo vlastných stanoch (5€ / stan / noc), alebo v okolí letiska - v meste Spišská Nová Ves, resp. v penziónoch v Slovenskom raji. Radi doporučíme.
Accomodation
There are rooms available at the airfield (10€ / person / night), you can camp in your own tents (5 € / tent / night), or stay at one of the accomodation facilities in the surroundings of the airfield – in the town of Spišká Nová Ves or at pensions in The Slovak Paradise. We are ready to recommend.


Stravovanie
SkyBAR na letisku v podobe občerstvenia a donášky teplých jedál, alebo v centre mesta neďaleko letiska (do 5 minút autom).
Meals
You can choose from the offer of The SkyBAR at the airfield, which also provides delivery of hot meals or you can dine at one of the restaurants in the downtown (5 minutes by car from the airfield).

 

                   SkyBAR                 terasa zone :-)             odlety / departures :-)                 pravidlá / rullesTešíme sa na stretnutie! 
We are happy to meet you!

Blue Skies! DZ COMPACT Skydive SNV

® Vaša POŽIČOVŇA OBLOHY :-) ™
Your SKY RENTAL :-)

WE ARE POŽIČOVŇA OBLOHY / RENT THE SKY
We are providing komplex services in the area of sport and recreational parachuting. We offer professional tandem skydiving and other adrenaline and free time activities in the sky for our customers. We are looking forward to your visit in Spišská Nová Ves and Ružomberok