Helicopter BOOGIE

​NAJBLIŽŠÍ TERMÍN / THE CLOSEST DATE

pripravujeme pre vás kalendár akcií na rok 2018.
 

              nástup / boarding                 náklad / load :-)                 vzlet / take off                výskok / exit 4000mTermíny Helicopter BOOGIE 2017

The Helicopter BOOGIE 2017 Dates

16. – 18. 06. 2017 - 3 dni | 3 days 
20. – 23. 07. 2017 - 4 dni | 4 days 

17. – 20. 08. 2017 - 4 dni | 4 days
22. – 24. 09. 2017 - 3 dni | 3 days
20. – 22. 10. 2017 - 3 dni | 3 days

Je potrebné odoslať registračný formulár z nášho webu vždy najneskôr v utorok pred termínom.

Please fill out the registration form at our web no later than on Tuesday before each date.

Vrtuľník Mil Mi-8 (zadná rampa)
Výška zoskoku 4000 m
Letenka 29€ 
Komerčná letenka 29€  (zmluvní tandempiloti, pasažieri, kameramani k tandemu, študenti AFF, ZV)
Registračný poplatok na sezónu 2017: 10€

Helicopter Mil Mi-8 (back side door)
Jump Height 4000 m
Ticket 29 €
Commercial Ticket 29€ (contract tandem pilots, passangers, tandem cameramen, AFF students)
2017 Season Registration Fee: 10€

        po výskoku / just empty :-)          pristávačka / landing area             baliareň / packing area               ďalší let / next loadZoskoky budú vykonávané v zmysle smernice V-PARA 1 a pravidiel Helicopter BOOGIE
Skydiving will be performed in compliance with the V-PARA 1 Regulations and The Helicopter BOOGIE Rules.

Baliareň
Miestnosť v hlavnej budove - koberec (pre 5 padákov).
V hangári priamo pri pristávačke - koberec (pre 20 padákov).
The Carpeted Packing Area
A room in the main building – 5 parachutes
The hangar near the landing area – 20 parachutes


Ubytovanie
Možnosť ubytovania v izbách priamo na letisku (10€ /os / noc), vo vlastných stanoch (5€ / stan / noc), alebo v okolí letiska - v meste Spišská Nová Ves, resp. v penziónoch v Slovenskom raji. Radi doporučíme.
Accomodation
There are rooms available at the airfield (10€ / person / night), you can camp in your own tents (5 € / tent / night), or stay at one of the accomodation facilities in the surroundings of the airfield – in the town of Spišká Nová Ves or at pensions in The Slovak Paradise. We are ready to recommend.


Stravovanie
SkyBAR na letisku v podobe občerstvenia a donášky teplých jedál, alebo v centre mesta neďaleko letiska (do 5 minút autom).
Meals
You can choose from the offer of The SkyBAR at the airfield, which also provides delivery of hot meals or you can dine at one of the restaurants in the downtown (5 minutes by car from the airfield).

 

                   SkyBAR                 terasa zone :-)             odlety / departures :-)                 pravidlá / rullesTešíme sa na stretnutie! 
We are happy to meet you!

Blue Skies! DZ COMPACT Skydive SNV

® Vaša POŽIČOVŇA OBLOHY :-) ™
Your SKY RENTAL :-)

Sme požičovňa oblohy
Už 19 rokov zabezpečujeme komplexné služby v oblasti športového a rekreačného parašutizmu. Naším zákazníkom ponúkame profesionálne tandemové zoskoky a ďalšie adrenalínové, voľnočasové aktivity na oblohe. Tešíme sa na Vás na letiskách Spišská Nová Ves a Ružomberok.