Helicopter BOOGIE

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN / THE CLOSEST DATE

 

Jún / June 2019 (Termíny pre sezónu 2019 zverejníme v januári 2019 / Dates for 2019 season will publish here in January 2019) 

       
 
              nástup / boarding                 náklad / load :-)                 vzlet / take off                výskok / exit 4000m
     Termíny Helicopter BOOGIE 2018

The Helicopter BOOGIE 2018 Dates

08. - 10.06.2018   3 dni | 3 days
12. - 15.07.2018   4 dni | 4 days
09. - 12.08.2018   4 dni | 4 days
07. - 09.09.2018   3 dni | 3 days
12. - 14.10.2018   3 dni | 3 days

19.-21.10.2018     3 dni | 3days

 

Je potrebné odoslať registračný formulár z nášho webu vždy najneskôr v utorok pred termínom.

Please fill out the registration form at our web no later than on Tuesday before each date.

Vrtuľník Mil Mi-8 (zadná rampa)
Výška zoskoku 4000 m
Letenka 29€ 
Komerčná letenka 29€  (zmluvní tandempiloti, pasažieri, kameramani k tandemu, študenti AFF, ZV)
Registračný poplatok na sezónu 2018: 10€

Helicopter Mil Mi-8 (back side door)
Jump Height 4000 m
Ticket 29 €
Commercial Ticket 29€ (contract tandem pilots, passangers, tandem cameramen, AFF students)
2018 Season Registration Fee: 10€

        po výskoku / just empty :-)          pristávačka / landing area             baliareň / packing area               ďalší let / next loadZoskoky budú vykonávané v zmysle smernice V-PARA 1 a pravidiel Helicopter BOOGIE
Skydiving will be performed in compliance with the V-PARA 1 Regulations and The Helicopter BOOGIE Rules.

Baliareň
Miestnosť v hlavnej budove - koberec (pre 5 padákov).
V hangári priamo pri pristávačke - koberec (pre 20 padákov).
The Carpeted Packing Area
A room in the main building – 5 parachutes
The hangar near the landing area – 20 parachutes


Ubytovanie
Možnosť ubytovania v meste Spišská Nová Ves, resp. v penziónoch v Slovenskom raji vám radi doporučíme.
Accomodation
Stay at one of the accomodation facilities in the surroundings of the airfield – in the town of Spišká Nová Ves or at pensions in The Slovak Paradise. We are ready to recommend.


Stravovanie
SkyBAR na letisku v podobe občerstvenia a donášky teplých jedál, alebo v centre mesta neďaleko letiska (do 5 minút autom).
Meals
You can choose from the offer of The SkyBAR at the airfield, which also provides delivery of hot meals or you can dine at one of the restaurants in the downtown (5 minutes by car from the airfield).

 

                   SkyBAR                 terasa zone :-)             odlety / departures :-)                 pravidlá / rullesTešíme sa na stretnutie! 
We are happy to meet you!

Blue Skies! DZ COMPACT Skydive SNV

® Vaša POŽIČOVŇA OBLOHY :-) ™
Your SKY RENTAL :-)

 

Sme požičovňa oblohy
Už 19 rokov zabezpečujeme komplexné služby v oblasti športového a rekreačného parašutizmu. Naším zákazníkom ponúkame profesionálne tandemové zoskoky a ďalšie adrenalínové, voľnočasové aktivity na oblohe. Tešíme sa na Vás na letiskách Spišská Nová Ves a Ružomberok.