GDPR

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky alebo používateľovi možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol.

Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie.

Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.)

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu aj osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás, ako dotknutú osobu, chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Obchodné meno:

Právna forma:

Compact - parašutistická skupina, s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Letecká 37, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO:

3659 2005

Zapísaná v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117649/B

Zastúpená:

konateľom:  Peter Slivovský

Telefónne číslo:

+421 905 858 960;  +421 911 905 858 960

E-mail:

info@compact.sk

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

 

Účel spracúvania osobných údajov
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom E-shopu.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov
- Cookies, ktoré slúžia pre správne zobrazovanie našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
- Cookies, ktoré slúžia pre ukladanie vašich preferencií napr. históriu nákupného košíka
- Cookies, ktoré slúžia pre analýzu toho, čo a ako dlho, ako často si prezeráte na našej webovej stránke,
- Reklamné cookies, ktoré slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy,
- Cookies, ktoré slúžia na online identifikáciu prihláseného užívateľa webovej stránky

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona

 

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ trackovacích služieb, poskytovateľ IT servisu/údržby

 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov
24 mesiacov

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@compact.sk, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním cookies alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: info@compact.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné
V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, vaše OÚ sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to žiaden dopad/následky na možnosti vášho nakupovanie na našom E-shope. 

 

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 

Sme požičovňa oblohy
Už 25 rokov zabezpečujeme komplexné služby v oblasti športového a rekreačného parašutizmu. Naším zákazníkom ponúkame profesionálne tandemové zoskoky, sólo zoskoky a ďalšie adrenalínové, voľnočasové aktivity na oblohe. Tešíme sa na Vás v Slovenskom raji na letisku Spišská Nová Ves, v Košiciach na letisku Bidovce a na Liptove na letisku Ružomberok - Lisková.